Skopi İşlemleri

Endoskopi İşlemleri

Endoskopi Nedir ?

Endoskopi; mide ve bağırsak hastalıklarında sadece tanı için değil, takip ve tedavi
amaçlı olarak da kullanılan Endoskopi’nin, çıplak gözle dışarıdan görülemeyen organlara özel
cihazlarla ulaşarak, incelenecek organların gözle görünür hale getirilme işlemidir.

Hastanın yaşı ve şikayetinin süresi bu gerekliliğin belirlenmesinde etkilidir.
Endoskopi’nin uygulanabileceği belli durumlar; kilo kaybı, kansızlık, ailede ülser veya kanser
varlığı, nedeni bilinmeyen bulantı veya kusma, yutma güçlüğü, tedavilere yanıt vermeyen
reflü belirtileri, üst mide bağırsak sistemi kanamaları ve ülser şüphesi olan hastalar için, etkili
bir tanı ve tedavi aracı olabilmektedir.
Endoskopi işlemi; türüne göre lokal anestezi ile sadece boğazın uyuşturulması veya
damardan ilaç verilerek hastanın tamamen uyutulması sağlanarak yapılır.
Özel bir durum olmadığı takdirde de, endoskopi işlemi sadece 10 dakika süren, acısız,
ağrısız bir işlemdir. Endoskopi işlemi sadece görüntüleme ve tanı için değil, tedavi aracı
olarak da kullanılabilir. Endoskopi ile aktif kanamalar durdurulabilmekte, sirozlu hastalarda
yemek borusu varislerine müdahale edilebilmektedir. Ayrıca, reflü hastalarında, farklı
teknikler kullanılarak yapılan endoskopik işlemler sayesinde tedavi sağlanabilir. Tüm bu
yöntemler sayesinde büyük cerrahi işlemlere gereksinim duymaksızın hastanın kısa sürede
sağlığına kavuşması amaçlanmaktadır.
Endoskopi; Yutma güçlüğü, göğüs yanması, ekşime, ağza acı su gelmesi, mide ağrısı
şikayetleri olan hastaların, kansızlık nedeniyle araştırılması planlanan hastaların, inatçı
bulantı kusma şikayetleri olan hastalarda, nedeni bilinmeyen kilo kayıplarında, daha önceden
endoskopi yapılıp ilaç tedavisi verilen hastaların kontrolünün yapılmasında, mide cerrahisi
geçiren hastaların kontrolünde, tomografi, ilaçlı mide filmi gibi diğer tetkiklerin sonucunda
şüpheli lezyonların görülmesi ve bu lezyonlardan parça alınarak inceleme yapılması gerekli
durumlarda, ağızdan kahverengi kusması, taze kan gelmesi veya siyah dışkılaması olan
hastalara yapılır.


25 Şubat 2019