Uyku Laboratuvarı

4 YATAK KAPASİTE İLE HİZMETE VEREN  UYKU LABORATUVARIMIZDA;

TANI AMACI İLE POLİSONOGRAFİ

TEDAVİ AMACI İLE PAP TİTRASYON İŞLEMLERİ UYGULANMAKTA DIR.

  • uyku.jpg
  • uyku 1.jpg
  • uyku 2.jpg
  • uyku 3.jpg
  • uyku 4.jpg
  • uyku 5.jpg

UYKUDA SOLUNUMUN DURMASI İLE BİLİNMESİ GEREKENLER

            Uyku yaşam için gereklidir. Yaşam tarzı veya uyku bozuklukları nedeniyle uyku yoksunluğu olduğunda kısa veya uzun dönemde dikkat ve konsantrasyon eksikliği, yaşam kalitesinin bozulması, ev ve iş kazaları artışı görülebilmektedir. Araba kazaları, kalp krizi, hipertansiyon nedeniyle mortalite ve morbilite artışı uzun dönemde gözlemlenen sonuçlar arasındadır.

            Yetişkin nüfusun 1/3 -1/2 si uykuya başlama ve sürdürme güçlüğü ile karakterize insomni (uykusuzluk) yakınması yaşamaktadır. Uyku sırasında ortaya çıkan solunum sorunlarıyla karakterize uykuyla ilişkili solunum bozuklukları ise en sık görülen ve obezitenin tüm dünyada artmasıyla giderek artan rahatsızlıktır. Uykuda görülen tam (APNE) veya kısmi (HİPOAPNE) üst solunum yolu obstruksiyonu ile karakterize  OSAS en sık karşılaşılan uyku ile ilişkili solunum bozukluğudur.

            Bu hastalığın tanısı için fizyolojik sinyallerin kaydedilmesi, analizi ve yorumlama için PSG (polisomnografi) ile  pek çok bilgi ediniyoruz. PSG sırasında EEG ile beyin dalgalarını, EOG ile  göz hareketlerini, EMG ile kas tonusunun kaydı yapılarak uyku evrelerini ayırt edebiliyoruz.

            Uyku, bilincimizin dış uyarıların bir kısmını yada tamamını algılamadığı tepki gücünün zayıfladığı ve vücudumunuz pek çok organının etkilendiği dinlenme durumudur. Beyin ise uyku sırasında tam durgunluk ve dinlenme durumun geçmez, uykuda yalnız etkinlik durumunu değiştirir.

            Uyku temel olarak iki farklı evreden oluşur. NREM ve REM evreleri. Bu evreler sabaha kadar birbirini takip eder. Uyku dalış NREM in 3 evresinden EVRE 1 ile başlar. Evreler ilerledikçe uykunun derinleştiğinden değil daha dinlendirici olduğundan söz etmek daha doğrudur.

            NREM evresinde dış etkenler ile uyanabilme daha kolaydır. REM evresinde yani rüya görme evresinde dış etkenler ile uyanabilme daha zordur. REM uykusunun sabaha karşı artması; dış uyarı olan saat sesinin  her zaman bizi uyandırmaya neden  yetmediği daha kolay anlaşılacaktır. REM uykusunda beyin faaliyetleri artar. (Uyanıklık halinden  daha fazla olabilir) Yeni uykuya  dalanlarda tam uykunun %40'ı kadarı REM evresindir. Buda bize REM evresinin beyin gelişimi için önemli olduğunu düşündürmektedir. NREM evresinde çocuklarda büyüme hormonu salgılanır. Çocuklara söylenen uyuda büyü sözünde gerçeklik payı vardır. NREM EVRE 3 yetişkinlerde hücre yenilenmesi , organizmanın onarımı ve bedensel dinlenmeyi sağlamaktır.  Erişkinlerde REM uykusu hafıza ve öğrenme sürecine katkıda bulunur.

            Uyku halindeyken insanın hareketlilik haline göre fizyolojik dengesizlikler oluşur. Dakikada soluduğumuz oksijen volümü azalır,üst hava yolunu gevşeten kaslarda tonus azalır,üst solunum yolu direnci azalır hatta hava yolu kapanmasına neden olabilir. Özellikle sırtüstü yatışlarda dilin geriye gitmesiyle üst solunum yolu dahada daralır. Üst solunum yolu direncinin artmasıyla solunum eforu artar, özellikle uyku apnelerinde uyanmaların artması, hastalığın önemli bulgularından biri olan uykusuzluk artışınada yol açmaktadır.

            OSA (Obstruktif Uyku Apne)tanısı için PSG yapılır. Obstruktif uyku apneden şüphelenilen yüksek riskli hastalar; obesite,kalp yetmezliği, dirençli hipertansiyon, şeker hastalığı, inme

            OSA Semptomları;Tanıklı apne, horlama, gündüz aşırı uyku hali,dinlendirmeyen uyku, sabah baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği,hafıza kaybı,libido azalması,aşırı sinirlilik uyku belirtisi ve semptomları arasındadır. Bu şikayetleri olan hastaların göğüs hastalıkları polikliniğimize başvurması gerekir.

            Uyku laboratuarımızda 2017 yılında 1225 hasta yatırılıp gözlemlenmiş, osas saptanan hastalarımıza gece boyunca kullanabilecekleri CPAP-BİPAP gibi cihazlar verilmiş ve yıllık kontrollerinde de hastalarımızın takibi yapılmaya devam edilmiştir.