Özellikli Hizmetler

TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)

TRSM NEDİR?

Şizofreni, Şizoaffektif bozukluk, Bipolar mizaç bozukluğu gibi ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların ayaktan psikososyal tedavisi ve rehabilitasyonu amacıyla açılan, yataklı bir sağlık tesisine bağlı, ama ayrı bir binada gündüz mesai saatleri içinde hizmet veren kurumlardır. Böylece hastaların hastaneye yatış sayısı ve sıklığının azaldığı, toplumsal, sosyal ve mesleki becerilerinin arttığı, hem hasta hem de hasta yakınının tedavi ekibine daha kolay ulaştığı, randevu alamamaktan  kaynaklanan tedavi aksamalarının ortadan kalktığı gözlenmektedir.

NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

-Hastanın bizzat kendisi veya yakını tarafından talep yapılabilir.

-Psikiyatri servisinde yatan hastalar taburcu olunca doktoru tarafından uygunsa bir yazıyla ( RS 20 formu) yönlendirilebilir.

-Gelemeyecek durumda olan yada tedaviyi kabul etmeyen hastaların yakınlarının talebi ile ev ziyareti gerçekleştirilip tedavisi sağlanabilir.

TRSM de KİMLER ÇALIŞIR?

Psikiyatri Uzmanı, Psikolog, Hemşire, Sosyal Hizmet Uzmanı,Tıbbi Sekreter, Halk Eğitimden İş Uğraş Eğitmenleri.

21 Şubat 2019