Değerlerimiz
05 Ekim 2022

Kurumsal Değerlerimiz

 • Evrensellik
 • İnsan ve İnsan Haklarına Saygı
 • Eşitlik ve Adalet
 • Erişebilirlik
 • Etik İlkelere Bağlılık
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti,Güvenliliğe Odaklılık,
 • Sürekli Eğitim ve Gelişim,
 • Mahremiyet,
 • Ekip Çalışması ve İşbirliği,
 • Profesyonellik,
 • Etkililik ve Bütünsellik,
 • Şeffaflık,
 • Dürüstlük ve Tarafsızlık,
 • Güvenilirlik.