Kalite ve Verimlilik Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirme ve verimlilik yerinde değerlendirme süreçlerini yönetir.
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • Kalite Göstergelerine ve Klinik Kaliteye  yönelik süreçleri yönetir.  
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
  • KaliteSağlık@gov.tr

12,.PNG