Yoğun Bakım Hizmetleri

Yoğun Bakım Adı
 Seviye  Yatak Sayısı
 Genel Yoğun Bakım 1 10
 Genel Yoğun Bakım 2 44
 Genel Yoğun Bakım 3 26
 Koroner Yoğun Bakım 1 7
 Nöroloji Yoğun Bakım 2 7
  94