Ziyaret Saatleri ve Kuralları

ZİYARET SAATLERİ VE KURALLARI

Sayın Ziyaretçimiz;Hastanız bizim misafirimiz olup hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacı ile yatmaktadır.Ancak hastanın, hastane dışından gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi),hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek,hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak,toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti, usulüne uygun olarak yapıldığında, hastaların  moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yaptığı için ziyaretlerin gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.

 

Ziyaretiniz sürecinde aşağıda belirtilen kurallara uymanız hastalarımızın sağlığı açısından önemlidir.

 • Covid-19 Pandemisi nedeni ile sizlerin sağlığı için hastanemizin tüm servis ve yoğun bakımlarında hasta ziyaretleri kaldırılmıştır.Ancak hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tek kişinin ziyaretine izin verilmektedir.
 • Sağlığınız için maske takarak kişiler ile aranıza en az 1,5 metre mesafe koyunuz.
 • Ellerinizi sık sık en az 20-30 saniye su ve sabunla yıkayınız yada el dezenfektanı ile el hijyeni sağlayınız.
 • Hastanemiz ziyaret saatleri gündüz 13.00 – 14.00 akşam 19.00 – 20.00 arasındadır.Tedavi ve bakımlarınızın aksamaması için ziyaret saatlerine uyulması gerekmektedir.
 • Doktor ve sağlık personelinin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaretçi sayısının az olması sizin ve hastanızın sağlığı açısından önemlidir.
 • 0-10 yaş arası çocukların (çocukların sağlığının korunması amacı ile) ziyareti yasaktır.
 • Ziyaretçileriniz tarafından kuru ve canlı çiçek getirilmesi yasaktır.
 • Ziyaretçileriniz tarafından dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi yasaktır.
 • Hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hekim ve sağlık personelinin bilgisi dışında yapacağınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceği unutulmamalıdır.
 • Hasta odasında yiyecek içecek ikramının yapılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda sağlık çalışanı/güvenli personeli uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Uyuyan hastaların rahatsız olması, dinlenme vakti olduğu için hastaların iyileşme sürecini  olumsuz etkilemesinden, güvenlik zaafiyet riski oluşturmasından dolayı gece hasta ziyareti yapılmamalıdır.

  Hastanemizde Yatmakta Olan Bir Hasta İle İlgili Bilgi Verilecek Gruplar;

  Yasalar gereği bilgilendirme sadece hastalarımızın aile yakınlarına yapılmaktadır. Hastanın hukuki yakını olmayan (arkadaş, komşu) kişilere bilgi verilmemektedir.

 • Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
 • Hastanın şuuru kapalı ise;
 • Birinci derece yakınına bilgi verilir
 • Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

  Ziyaret Edilmemesi Gereken Hastalar;

 • Yoğun bakımda yatan hastalar
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
 • Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar

Hasta Ziyaretine Gitmemesi Gereken Kişiler;

 • 12 yaş altı çocuklar
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

KARDEŞ/ARKADAŞ ZİYARETİ ve ÇOCUK ZİYARETÇİ KABULÜ İLKELERİ

 • Bulaşıcı enfeksiyon durumu olan ve enfeksiyon kaynağı riski taşıyan çocuk/kardeş ziyaretçilerin yataklı hasta servislerine girişine izin verilmemelidir.
 • Ayrıca ziyaret edilecek hastanın izolasyon endikasyonu olup olmadığı göz önüne alınarak ziyaretler planlanır.

Yoğun Bakım Ünitelerine Kardeş Ve Çocuk Ziyareti İlkeleri;

Yoğun bakım ünitelerine kardeş ve çocuk ziyareti bebeğin, kardeş/kardeşlerinin ziyaretidir .

Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaret İlkeleri

(Hastanemizde Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi bulunmamaktadır).

1.Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

2.Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören  çocuk ziyaretçi bilgilendirme ve rıza belgesi hazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli

( hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurultularak ziyarete izin verilebilir.

3. Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır.

4. Ziyaretçi çocukların girişte ellerini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

5. Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.

6. Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.

7.Respiratuar Sinsisyal virüsün(RSV) yoğun olduğu dönemlerde ve herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.


ÇOCUK ZİYARETÇİ KABUL İLKELERİ

1. Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören çocuk ziyaretçi bilgilendirme ve rıza belgesi hazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli (hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurtularak ziyarete izin verilebilir.

2. Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.

3. Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük ..v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.

4. Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.

5. <16 Yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.

6. En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

7. Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

8. Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ ZİYARETÇİ KURALLARI:

 • Hastanın özellik arz eden durumuna göre ziyaret kararı hekimi tarafından belirlenir. Covid-19 Pandemisi nedeni ile sizlerin sağlığı için hastanemizin tüm servis ,palyatif merkezi ve yoğun bakımlarında hasta ziyaretleri kaldırılmıştır.
 • Yoğun bakım, hayati tehlikesi yüksek olan hastaların bakım ve tedavilerinin sürdürüldüğü yerdir.
 • Temel amacımız hastanıza en iyi hizmeti vermektir.
 • Özelikli  alanlarda hastalara müdahale edilip gerekli işlemleri yapıldıktan sonra hasta yakınlarına bilgilendirme  yapılmaktadır.
 • Hasta yakınlarına, normal durmlarda telefon ile hastaları hakkında bilgi verilmemekte olup, covid-19 pandemisi nedeni ile bulaş ve temas riskini azaltmak adına pandemi sürecinde telefonla bilgilendirmeye geçilmiştir.
 • Doktor tarafından 1.derece yakınına bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Hastanın durumunda ani değişiklik olduğunda telefonla size ulaşılarak ,yüz yüze bilgi verilmektedir.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgilendirme yoğun bakım hemşiresi, tıbbi durumu ile ilgili bilgilendirme hastanın doktoru tarafından yapılmaktadır.
 • Bilgilendirme yoğun bakım ünitesinin girişindeki hasta yakınları bilgilendirme alanında, hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı şekilde hasta mahremiyetine uygun olarak yapılır.
 • Hastanız yoğun bakım ünitemizde yattığı sürece hastanede beklemenize gerek yoktur.Pandemi sürecinde bulaş ve temas riskini azaltmak adına bekleme yapmamanız sizin de sağlığınız için önemlidir.
 • Yoğun bakım ünitesi  önünde beklemeniz giriş çıkışa engel oluşturacaktır. Beklemeyi arzu ettiğiniz takdirde ilgili yoğun bakımın bekleme salonunu kullanabilirsiniz.
 • Yoğun bakıma ilk kabulde hastaların üzerlerinde bulunabilecek değerli eşyalar  (yüzük, küpe, para gibi) hasta eşyaları teslim formu ile hasta yakınına imza karşılığı teslim edilir.
 • Hasta yakını yok ise mesai saatlerinde Kalite ve Destek Müdürü’ne, mesai saatleri dışında nöbetçi memura teslim edilir.
 • Sağlık  Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün  2008/.4..B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Tarih ve Sayılı genelge kapsamında hastanemizde fotoğraf yada kamera çekimi yapılması yasaktır.
 • yoğun bakıma yatırılan hastalarda  enfeksiyon gelişme riski yüksek olduğu için ; hastalarımızın korunması , amacı ile ziyaret ve bilgilendirme belirli zaman aralığında yapılmaktadır. Covid-19 Pandemisi nedeni ile bulaş ve temas riskini azaltmak adına pandemi sürecinde hasta ziyaretleri kaldırılmıştır.
 • Covid-19 Pandemisi nedeni ile kaldırılmış olmakla beraber ,günlük programlı ziyaret ve bilgilendirme saatlerimiz mevcuttur.
 • Ziyaret ve bilgilendirme saatleri yoğun bakımlara göre değişiklik göstermektedir. Bu saatler hastalarımızın acil müdahaleleri gibi sebepler ile ertelenebilir. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.
 • Covid-19 Pandemisi nedeni ile kaldırılmış olmakla beraber ,yoğun bakım ünitesinde hastaları enfeksiyonlardan koruyabilmek için, yoğun bakım doktorunun izniyle gün içinde 1. derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece bir kişinin hastayı sınırlı bir sürede ziyaret etmesine izin verilmektedir.
 • Çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Ziyaret esnasında;Yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışınızda el dezenfektanı ile el hijyeniniz  sağlanacak,
 • Maskeniz ile birlikte gerekli durumlarda diğer kişisel koruyucu ekipman giyerek ziyaretiniz gerçekleşecektir.
 • Yoğun bakım ünitesi içerisinde hastanız ile ilgili bilgilendirme yoğun bakım doktoru tarafından yapılıp,   ziyaret ile ilgili kurallar yoğun bakım ekibi tarafından size ayrıca anlatılacaktır