Palyatif Bakım Merkezi

18 Yatağı ile palyatif ünitemiz hizmet vermektedir.

Palyatif Bakım ve Amacı:

 • Çekirge Devlet Hastanesi olarak benimsemiş olduğumuz palyatif bakım politikası; insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.
 • En önemli hedefimiz palyatif bakım merkezine kabul edilen hastaların tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini artırmaktır.
 • Yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden ağrı ve benzeri sorunlar yaşayan hastaların ve hasta yakınlarının; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerinin erken tespiti, değerlendirilmesi ve tedavisi ile gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik bir yaklaşım içinde olmak.
 • Merkezimizde, bu amaç doğrultusunda uzman hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, manevi destek hizmet uzmanı, fizyoterapist, klinik destek ve tıbbi sekreter ile hastalarımıza multidispliner ekip anlayışı içinde hizmet vermektedir.

Hasta Kabul İlkeleri:

Palyatif bakım hizmetinin amacına uygun şekilde tanımlanmış aşağıdaki belirtilen, genel hasta kabul ilkelerine göre hasta kabulü yapılır. Terminal dönem kanser hastaları, ileri dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer,beyin böbrek, karaciğer),beslenme bozuklukları, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı, geriatri hastaları palyatif

bakım gereksinimi bulunan hastalar, klinik sorumlu doktorumuz tarafından değerlendirilerek; evden, bakım evlerinden, diğer sağlık kuruluşlarından, hastanemiz kliniklerinden ve yoğun bakım ünitelerinden devri ya da yatışı yapılarak merkezimize kabul edilir.

Hasta ve Hasta Yakınları Bakım Sürecine Katılımının Sağlanması

 • Evde bakım sürecine hazırlamak amacıyla, hasta ve hasta yakınları bakım sürecine dahil edilir.
 • Klinik hemşirelerimiz tarafından yatış süreci boyunca, hasta ve hasta yakınlarına hasta bakımı uygulamalarına  

  yönelik eğitimler verilir.

 • Özellikli bakım uygulamaları (Bası yarası, PEG bakımı, Trakeostomi bakımı vb.) ihtiyacı olan hastaların  

  yakınlarına, yap-izle-öğret-yap ilkesine göre uygulamalı eğitimler verilerek evde bakıma hazırlanır.

 • Tüm bu süreçlerde hasta ve hasta yakınlarına klinik destek ekibimiz dahilinde bulunan psikolog ve manevi  

  destek uzmanımız tarafından psikolojik destek sağlanır.

  • Terminal dönemdeki hasta yakınlarına, kayıp ve yas sürecinde klinik ekibimiz tarafından manevi destek sağlanır.
  • Kliniğimizden taburculuğu planlanan hastalar evde bakım hizmetleri ile iletişime geçilerek sisteme kayıtları sağlanır. Taburculuk sonrası evde bakım hizmetleri tarafından takip edilir.

Palyatif bakım hizmetlerinin sürekliliğini destekleyici ilkeler;

 • Hasta ve ailesinin bilgi gereksiniminin karşılanması,
 • Her hasta ve ailenin bireysel değerlendirilmesi,
 • Hastanın fiziksel semptomlarının yönetimi,
 • Hastanın duygusal ve davranışsal gereksinimlerinin ifade edilmesi,
 • Yaşam kalitesinin güçlendirilmesi,
 • Aileler için destek(sosyal, psikolojik ve dini) verilmesi
 • Ekonomik ve koşullara ilişkin destek verilmesi,
 • Aileye dinlenme desteğinin sağlanması,
 • Ölüm sırasındaki bakımın sağlanması,
 • Yas sürecinin yönetimi

doğrultusunda tüm çalışanların hizmet vermesini sağlamayı palyatif bakım hizmetleri politikamız olarak taahhüt ederiz

 

 • palyatif1.jpg
 • palyatif2.jpg