KBRN Arındırma Ünitesi

3. SEVİYEDE HİZMET VEREN ACİL SERVİSİMİZDE  KBRN ÜNİTESİ MEVCUTTUR.

AMAÇ: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı hastaların arındırılarak tedavilerinin devamının sağlanması, çalışanların sağlığı ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla KBRN olaylarında sağlık çalışanlarının tehlike öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

KAPSAM: Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeleri kapsar.

  • KBRN 1.jpg
  • KBRN 2.jpg
  • KBRN 3.jpg