Kalite Yönetimi

 

Kalite ve Verimlilik Birimi

  Kalite Yönetim Birimi;

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Öz değerlendirme ve verimlilik yerinde değerlendirme süreçlerini yönetir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

Kalite Göstergelerine ve Klinik Kaliteye Yönelik süreçleri yönetir.

         SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

 

KALİTE VERİMLİLİK BİRİMİ BİRİM ÇALIŞANLARI

Kalite ve Verimlilikten Sorumlu Başhekim Yrd.

Op. Dr. Harun Altuntaş

 

           Kalite Yönetim Direktörü

        Nergiz ÖMEROĞLU

      Nergiz ÖMEROĞLU

                         Kalite Birim Çalışanı                                                         Kalite Birim Çalışanı

                                Tülay ABACI                                                                        Edanur İZDEMEN

                  Tülay ABACI                                                                         eDANUR   

 

 05 Haziran 2024