Yoğun Bakımlar

YOĞUN BAKIM YATAKLARI

Erişkin Yoğun Bakım Yatak Sayısı

1.Basamak Genel YB

17

94

2. Basamak YB

51

3.Basamak YB

26