Kök Hücre Bağışlayın Hayat Kurtarın

Hastanemiz ve Kızılay Kan Merkezi tarafından yapılan ortak çalışma ile hastanemizde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenmiştir.
Hastanemiz çalışanları ve hasta yakınları tar
afından büyük ilgi gören kampanyamıza destek veren tüm bağışcılarımıza teşekkür ederiz.

Adsız.pngxcfh.pngAdsız.jpg