T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çekirge Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çekirge Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÜLNUR MERT

Güncelleme Tarihi: 08/08/2019

Yayınlanmış Akademik Çalışmalar ( Tez, Bildiri ve Makaleler)

2013 YÖK Erişebilirliğe Açılan YLT  - Sağlık hizmetleri pazarlaması, Sağlık ve Termal Turizmi  (Yüksek Lisans Tezi)

2014 Mayıs- PrincessSrinagarindraAward Foundation – Sağlık hizmetleri pazarlaması, Sağlık ve termal Turizmi

2015 Mayıs 6. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi – Sağlık hizmetleri pazarlaması, Sağlık ve termal Turizmi (Yayınlanmış Bildiri)

2015 International Journal of Health Administration and Education Congress- Sağlık çalışanlarının hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olan uygulamalara ilişkin bilgi düzeyleri

Conflict Management / Methodsand an Application in Hospital Organization (Rusça)

“Investigation of Quality of Life in High Risk Working Units in the Bandırma State Hospital” konulu kabul edilmiş makale(Rusça)

Institute of Management Business and Law Health Sciences Health Management Department – Bandırma Devlet Hastanesi’nde “Yüksek riskli birimlerde çalışan personelin yaşam kalitelerinin araştırılması” konulu kabul edilmiş makale.

Institute of Management Business and Law Health Sciences Health Management Department – “Sağlık çalışanlarının liderlik ve örgütsel bağlılık algısı”konulu kabul edilmiş makale

2015 Aralık 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite,Akrediyaston ve Hasta Güvenliği Kongresi “Çatışma ve çatışma yönetiminde liderlik”kabul edilmiş bildiri.

2nd International Healtcare Management Conference (IHMC) : Savethedate! – “InHealtWorkirsLeadershipsand Organizational Commitment”konulu kabul edilmiş bildiri ve makale.

2016 International Magement Research Congress Inmar – 1. “Sağlık çalışanlarının çatışma çözme davranışı ile öfke ifade stilleri”. 2. “Sağlık çalışanlarının saldırganlığı önleme ve problem çözme becerileri” konulu yayınlanmış bildiri.

Journal of International Health Sciences and Management (JIHSAM) – Sağlık çalışanlarının öz liderlik algılarıyla yöneticilerinin çatışma yönetimi tarzları arasındaki ilişki” yayınlanmış makale.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Kidyolovski Dergisi – Organizastionalconflict- solvingmethodsspersonality locus of controlandprosocialbehavior yayınlanmış makale.

Moldova Kişinev Kongre – Perceived in theorganizationorganizationalconflictrelationshipwithjustice kabul edilmiş bildiri.

Russian Akademic Journal Dergisinde – 1. Conflivt managementaplication in hospital 2.Conflict managementhodsand an application in hospital organization. (Yayınlanmış 2 Makale)